Koch-Chemie Orange Power

Produktnummer: I/A Kategorier: , , Stikkord: , , , , ,

(12 omtaler)

490kr4490kr

Sitrusbasert løsemiddel for fjerning av lim og flekker, innvendig og utvendig.

Effektivt sitrusbasert rengjøringsmiddel som fjerner lim, gummi, harpiks, blekkflekker, olje, asfalt, fett og tjære fra løsemiddelstabile underlag. F. eks: Lakk, glass, keramikk, metall etc.

Kan også benyttes for å fjerne tyggegummi fra stoffseter.

Slik bruker du Koch-Chemie Orange Power

Påfør med spray eller mikrofiberklut.
La virke 1-3 minutter.
Tørk av med klut, evt spyl av med høyttrykksspyler hvis det er utvendig.

Koch-Chemie passer til alle kjøretøy og er offisielt godkjent av følgende varemerker

Faremerking

Faresetninger:
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Datablad
last ned datablad Last ned datablad

12 omtaler for Koch-Chemie Orange Power

  1. Amcarshop AS v/Jan-Thomas (bekreftet eier)

    Anbefales! Tar gamle limrester.

  2. Maksymilian Edward P. (bekreftet eier)

    Removing perfectly glue from car paint :). I recommend!

Skriv en omtale

DEL HANDLEKURV