PH-skalaen og bilpleieprodukter

pH brukes for å måle surheten til en vannbasert væske. Den bestemmes av konsentrasjonen av hydrogenioner (H+ ioner) i væsken. I stedet for å gå vitenskapelig til verks, vil jeg heller ta den praktiske tilnærmingen:

pH angis ved hjelp av en logaritmisk skala som går fra 0 til 14, der pH 0 er sur, pH 7 er nøytralt, og pH 14 er basisk (alkalisk).

Det at skalaen er logaritmisk, betyr at pH 6 er 10 ganger surere enn pH 7, og dermed 100 ganger surere enn pH 8.

I vår verden (bilpleie) snakker man ofte om bilpleieprodukter som for eksempel syrebaserte felgrenser og alkaliske forvasker. En syrebasert felgrens har en pH på under 7 – mens alkalisk forvask har en pH på over 7.

Eddik og sitronsaft er eksempler på sure løsninger, mens bakepulver og ammoniakk er basisk. I rengjøringsøyemed bruker man basiske og sure løsninger til forskjellige ting. Er løsningene i nærheten av sine respektive ytterpunkter så blir de reaktive, og kan forårsake etseskader på hud og andre materialer.

Generelt sett så brukes sure løsninger til å fjerne mineralbasert skitt, mens basiske løsninger brukes mot fett og organisk møkk. Jernpartikler og mineralavleriniger fra hardt vann (ofte kalk) er eksempler på forurensning som kan fjernes med sure løsninger. Fett, oljer, proteiner og generell møkk taes mest effektivt med en basisk løsning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

DEL HANDLEKURV